Jalan Kaki

Jalan kaki adalah aktivitas ringan yang dirasakan berat oleh sebagian orang, apalagi jalan kaki ke masjid di waktu subuh

Jangan Merasa Aman

Jangan merasa aman dengan kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada orang lain. Di hadapanmu, mungkin ia bersikap biasa saja. Tapi boleh jadi di tengah malam, ia mengadukan kejahatanmu kepada Rabb-nya.

Jangan Iri

Jangan iri dengan kebahagiaan orang lain. Bisa jadi itu adalah pertama kali ia bernafas lega, setelah dadanya sesak menahan kesedihan yang sangat lama (www.pustakasunnah.net)

Pelindung Wanita

Selain hijabnya, pelindung bagi wanita adalah rasa malunya. Wanita yang celaka adalah mereka yang telah Allah angkat rasa malu dalam diri mereka.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑