Beratnya Dosa kepada Sesama Manusia

Bila engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan engkau membawa 70 kesalahan /dosa – selain syirik – yg dosa tersebut antara engkau dan Allah, itu lebih baik daripada engkau berjumpa dengan Allah meskipun hanya membawa satu dosa yang itu menyangkut antara engkau dengan manusia.

(Imam Sufyan Ats-Tsauri – رحمه الله )

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑